Jak mě hodnotí

Architekti UP-I

Ing. arch. Tomáš Valeský
Ing. Zdeněk Kočí

 Univers projekt vznikl v roce 1994. Hlavní činností byla projekce a realizace staveb ve státním i soukromém sektoru. V roce 2012 jsme osvěžili celý koncept firmy coby dva noví partneři a specialisté ve svých oborech – Tomáš Valeský a Zdeněk Kočí. Měli jsme rozdílné vzdělání i zkušenosti, ale spojila nás společná vize. Zaměřili jsme se především na koncové zákazníky a rozšířili jsme portfolio služeb o projekci vil, rodinných domů a návrhu kompletních interiérů na klíč.

Odkaz na stránky: https://www.up-i.cz