Co umím

Pracovní výkazy

on-line

Online pracovní výkazy se vztahují k projektům a jednotlivým úkolům na zakázce. Budete tak mít non-stop přehled o časové náročnosti zakázky a vytíženosti pracovníků.