Co umím

Projektové řízení

Ztrácíte přehled o svých zakázkách a jste vytíženi víc, než je zdrávo? Dejte vale nesmyslným plánovačům a začněte pracovat efektivně!

Vyzkoušejte přehledné řízení projektů přímo ve firemním intranetu 321 INTRA s možnostmi:
  • nastavení priority, stavů a termínů,
  • sdílení podkladů,
  • delegování jednotlivých úkolů atd.

  Počet projektů není omezen. Je tedy na vás, zda atomizujete projekt vytvoření webové stránky na jednotlivé programové a designérské činnosti, nebo zda butete k úkolu přistupovat jako k 1 tasku.

Každý úkol může mít vlastní rozpočet a hodinový fond. To samé se týká řešitelů, kterých může být více a budou kooperovat. Nástroj 321 INTRA je přesně na takovéto delegování a spolupráci navržen!

O rychlou komunikaci mezi účastníky se postará například firemní chat.